7 класс

Русский язык и литература

Русский язык 

 1. Выучить правила пар. 52-56.
 2. Выполнить упражнения:407,427,435,445,442.

 

Русская литература

Прочитать А.Г. Алексин «А тем временем где-то…»

Физическая культура и здоровье

 1. Футбол. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением скорости направления.
 2. Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема.

Трудовое обучение (технический)

Общие сведения о материалах стен и видах крепежных изделий.

Математика

Абагульненне ведаў па тэме:

"Лінейныя ўраўненні. Лінейныя няроўнасці. Лінейная функцыя"

 

 1. Выберыце пункт, які належыць графіку функцыі у = х + 3:

а) А ( –3; 6);                       б) В (0; 3);

в) С ( –1; 4);                       г) D (1; 3).

 1. Вядома, што m > n. Выберыце правільную роўнасць:

а) –6m > –6n;                     б) m – 6 < n – 6;

в) ;                               г) m + 6 <  n + 6.

 1. Знайдзіце значэнне функцыі у = 7х – 1 пры значэнні аргумента роўным 4.
 2. Рашыце няроўнасць 3х – 6 > х + 1.
 3. Пабудуйце графік функцыі у = – 2х + 3.
 4. Катар за 3 г праходзіць супраць цячэння такую ж адлегласць, якую праходзіць за 2 г па цячэнні. Знайдзіце ўласную скорасць катара, калі скорасць цячэння ракі 3 км/г.
 5. Рашыце ўраўненне .
 6. Рашыце няроўнасць (х – 2)2х (х – 3) + 8.
 7. Дакажыце, што ўраўненне 6(1,3х + 0,25) – 2(2,3х – 1) = 3,2х не мае каранеў.
 8. Ноль функцыі у = (а + 2)х + а – 5 роўны 3. Знайдзіце а.

География

Параграф

Тэма

Заданні

§25

“Клімат Паўночнай Амерыкі”

1. Прачытаць параграф.

2. Запісаць тэму.

3. Запісаць паняцце “тарнада”

4. Запоўніць у сшытку табліцу

 

Кліматычныя паясы

Тып клімату

Кліматычныя паказчыкі

 

 

 

Химия

ЗАДАННІ ДЛЯ САМАСТОЙНАГА ВЫКАНАННЯ ДЛЯ 7 КЛАСА

 • 24 запісаць:

1) Тэму

2) Паняцце «солі»

3) Табліцу ў сшытак (стар. 147)

 • Вывучыць назвы кіслотных рэшткаў
 • Выканаць наступныя заданні:

№ 561; 564; 565; 566.

 • Выканаць самастойную работу (падрыхтоўка да кантрольнай работы)
 1. Выпішыце формулы аксідаў з названых рэчываў:

NaOH, MgO, H2SO4, Cu(OH)2, P2O3, CO, KCl. 2. Назавіце рэчывы:

Al(NO3)3, H2CO3, CuSO4, H2O. Пакажыце, да якога класа злучэнняў ставіцца кожнае з іх.

 1. Дапоўніце схему рэакцыі атрымання кіслароду, расстаўце каэфіцыенты і пакажыце тып кожнай рэакцыі:

а) …            K2MnO4 + MnO2 + O2  ;

б) N2 + H2        NH3;

в) H2 + Fe2O3          Fe + H2O; 4. Складзіце ўраўненні хімічных рэакцый ўзаемадзеяння кіслароду з цынкам, фосфарам (V), меддзю (II).

 1. Прывядзіце ўраўненні хімічных рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўляць наступныя ператварэння:

Zn       H2       HCl       MgCl3

Биология

 • 41

1) Запісаць тэму ўрока.

2) Прачытаць параграф.

3) Запісаць паняцце «від».

4) Запоўніце табліцу

Аднадольныя

Двудольныя

 

 

 

 • 42

1) Запісаць тэму ўрока.

2) Выканаць настпуныя заданні:

 • Выберыце правільныя сцвярджэнні:
 1. Усе пакрытанасенныя расліны дзеляцца на аднадольныя і двухдольныя.
 2. Для двухдольных характэрна валасніковістая каранёвая сістэма.
 3. Для аднадольных характэрна паралельнае і дугавое жылкаванне.
 4. Для ўсіх двухдольных існуе адна формула кветкі.
 5. Пакрытанасенныя - гэта вышэйшыя расліны, у якіх насенне пакрытыя абалонкай.
 6. Пакрытанасенныя - галоўная раслінная ежа для чалавека.
 7. Да класа Аднодольныя ставяцца жыта, рыс, кукуруза.
 8. Да класа Двухдольныя ставяцца пшаніца, проса, ячмень.
 9. У аднадольных кветка, як правіла, трохчленная.
 10. У трыпутніка дугавое жылкаванне, валасніковістая каранёвая сістэма, ён ставіцца да аднадольных.

 

3) Прачытаць параграф.

4) Выпішыце расліны балот, водныя расліны.

5) Падзяліце расліны на групы па экасістэмах: чарніца, ляшчына, хвоя, манжэтка, канюшына паўзучая, мятлік, журавіна, брусніца, пушыца, мячэўнік, скарбонка, раска.

 

 • 43

1) Запісаць тэму ўрока.

2) Выканаць настпуныя заданні (у сшытку):

 • Што называецца жыццёвай формай раслін?
 • Якія жыццёвыя формы раслін вам вядомыя?
 • У лесе і на лузе прасочваецца яруснае размяшчэнне раслін. Растлумачце, у сувязі з чым узнікае яруснасць.
 • Як вы думаеце, у гарлачыка вусцейкі размешчаны на ніжнім або верхнім баку ліста? Адказ патлумачце.
 • У якой расліны - трыснёга або скарбонкі лепш развіта механічная тканіна? Чаму?

3) Прачытаць параграф.

4) Адказаць на пытанні пасля параграфа.

 

 

 

Ещё в этом разделе