2 класс

 

                                                       

06.05 серада

9.00-9.45

Літаратурнае чытанне

Н.Галіноўская “На плошчы Перамогі”

Ст.106-107

Фарміраваць чытацкія уменні

Выразнае чытанне верша

12.05 да15.00

 

 

10.00-10.45

Баларуская мова

Словы,назвы прадметаў

Ст.80-82(падручнік)

Пр.137-141

Пр.142

12.05 да12.00

 

 

11.00-11.45

Матэматыка

Перамяшчальны закон множання

Ст.94-95

№1,2,3,5-вусна,№3,6,7,9- пісьмова

№10 ст.95

06.05 да21.00

 

 

12.00-12.45

ГЗіС

Практыкаванні у раўнавазе.Бег па гімнастычнай скамейцы.

 

Умацоўваць здароўу дзіцяці.Развіваць каардынацыю рухаў.

 

 

 

 

 

                                                                          07.05 чацвер

9.00-9.45

Русский язык

Правопісание парных звонких и глухих в корне слова

 

Т.Упр.227-231

Т.упр.232

12.05 до12.00

 

 

10.00-10.45

Русская литература

С .Маршак “Дождь”,Б.Сергуненков “Куда лето прячется”.Обобщение по теме “Земля солнышком согрета”

Ст.86

Выразительное чтение,Формирование осознанного чтения.Развитие речи.

Прочитать рассказ К.Ушинского “Четыре желания”Ответить на вопросы 1-3 к тексту

12.05.до10.00

 

 

11.00-11.45

Матэматыка

Прыёмы множання.

Ст.96-97

№ 2,5,6,8- вусна; №1,3,4,7,9-пісьмова

№10 ст-97

12.05.до10.00

 

 

12.00-12.45

Музыка

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    08.05  пятніца

 

         

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.45

Чалавек і свет

Клопат пра сваё здароўе.Правілы асабістай гігіены.

Ст.115-123

Чытанне артыкулаў.Адказы на пытанні

Прачытаць артыкул.Адказаць на пытанні да яго

14.05. да21.00

10.00-10.45

Русский язык

Правописание парных звонких и глухих в корне слова.

Т.упр.233-236

 

Упр.237

12.05.до12.00

11.00-11.45

Фізічная ккультура і здароўе

Практыкаванні у раўнавазе.Бег па гімнастычнай скамейцы.

 

Умацоўваць здароўу дзіцяці.Развіваць каардынацыю рухаў.

 

 

                                                        

                                                                        Пятница 01.05.

9.00-9.45

Чалавек і свет

“Ахова жывёл”

Ст.110-114

Чырвоная кніга РБ,Правілы паводзін у прыродзе

Адказаць на пытанні ст.114

До 16.00 01.05

10.00-10.45

Русский язык

Корень.Однокоренные слова.

Упр.158-162

 

Упр.162

 

11.00-11.45

Фізічная ккультура і здароўе

Элементы спартыўных гульняў. Падкідванне і лоўля мяча дзвюмя рукамі з адскока ад падлогі.

Развіццё каардынацыі рухаў

 

 

 

12.00-12.45

Матэматыка

Множанне і дзяленне

Ст.88-89

№1-8

№9

Да 16.00,01.05

 

 

                                                     Понедельник    04.05

9.00-9.45

Літаратурнае чытанне

Р.Бохан”Скарынка”А.Дзеружынскі Васілёк”

Ст.100-102

Чытанне вершаў,Слоўнікавая работа

Выразнае чытанне вершаў

10.00-10.45

Баларуская мова

Напісанне з вялікай літары імён,імён па бацьку,прозвішчаў.

Ст.70-77

Пр.116,117,120,125-вусна;пр.118,119,123,130-пісьмова

Пр.127.)4.)5 да21.00

11.00-11.45

Матэматыка

Множанне

Ст.90-92

№2,5,7,9 –вусна;№1,3,4,6,8 -пісьмова

№10

12.00-12.45

Фізічная ккультура і здароўе

Практыкаванні ў раўнавазе

 

Стойка на адной назе з закрытымі вачыма

 

 

                                                     Вторник    05.05

9.00-9.45

Русский язык

Правописание парных звонких и глухих в карне слова

 

Упр.227-231

Упр.232

05.05 до 2100

10.00-10.45

Русская литература

И.Соколов-микитов»Лето в лесу»,Лесные сторожа».

Стр.82-86

Выразительное чтение

“Лисья нора”прочитать самостоятельно

06.05 до 1500

11.00-11.45

Матэматыка

Кампаненты дзеяння множання

Ст.92-93

№2,5,6-вусна;№1,3,7(1.2),8Ю10-пісьмова.

№9 ст.93

05.05 да21.00

12.00-12.45

Выяўленчае мастацтва

Віды выяшленчага мастацтва.Скульптура.

 

Беласнежка і гномы.

(пластылін)

 

05.05 да15.00

 

  Среда 29.04

9.00-9.45

Літаратурнае чытанне

Р.Бензярук “Шпак і верабей”

Ст.96_100

Чытанне,пераказ зместа казкі.

Адказаць на пытанні па зместу казкі(падручнік)

04.05 да12.00

10.00-10.45

Баларуская мова

Словы,назвы прадметаў

Ст.68-69

Пр.113_115. Слоўнікавыя словы “спектакль”,”тэатр”

Пр.115

04.05 да12.00

11.00-11.45

Матэматыка

Кантрольная работа

Змест на “Вайбер”

 

 

Да 12.00,30.04

12.00-12.45

ГЗіС

Кіданне малога мяча у цэль

 

Развіваць каардынацыю рухаў,камплекс ранішняй гімнастыкі№3

 

 

 

                                                         Четверг 30.04

 

9.00-9.45

Русский язык

Корень слова. Однокоренные слова.

Т.на печатной основе стр.

Упр.152-157

Упр.157

01.05 до16.00

10.00-10.45

Русская литература

Е.Трутнева «Есле в небе ходят грозы»,В.Бианки «Синичкин календарь»

Стр. 76-78

Чтение текстов стихотворения(выразительное),текста сказки “Синичкин календарь”.Ответы на вопросы в конце текста.

Названия летних месяцев

 

11.00-11.45

Матэматыка

Работа над памылкамі

 

 

сшытак

30.04 да 21.00

 

 

27. 04 2020 Понедельник

Дата

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания(для предоставления учителю)

Время предоставления задания учителю

 

9.00-9.45

Беларус

кая мова

 

С. 64 – 65

Пр 106 -109

Пр 109

 

10.00-10.45

Літарату

рнае чытанне

Пазакласнае чытанне

 

Чытанне і аналіз твораў аб вясне

Падабраць кнігі на тэму: “прыгажэйшай старонкі няма, як не шукай

 

11.00-11.45

Матэма

тыка

Адніманне велічынь

С 86 – 87

№ 1, 2, 3, 7 – пісьмова;

№У 4,5,5 – вусна.

№ 8, с. 87

 

12.00-12.45

Фізічная ккультура і здароўе

Кіданне мяча дзвюма і адной рукой у цэль. Падкідванне і лоўля мяча

 

 

 

 

 

 

20.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

 

Дата

Учебный предмет

Тема урока

Учебный материал

Задания для самостоятельной работы

Проверочные задания(для предоставления учителю)

Время предоставления задания учителю

 

9.00-9.45

Літаратурнае чытанне

Н.Галіноўская, “Вясновая бярозка”,Я.Журба “Пчолка”

Ст. 81-84

ст.82,84 адказаць на пытанні

Верш “Вясёлая бярозка”чытаць па ролях, верш “Пчолка”навучыцца чытаць выразна.

22.04 до 16.00

10.00-10.45

Баларуская мова

Слова.Слова,як адзінка мовы.значэнне слова.

Ст. 51 - 57

Практыкаванні 80,82,83,86,88 (вусна) 84,87,90(пісьмова)

Практ.91

22.04 до 16.00

11.00-11.45

Матэматыка

Пісьмовае адніманне двухзначных лікаў з пераходам праз разрад

Ст. 76-77 падручніка

№ 3,6(вусна),№1,2,4,5(пісьмова)

№7 ст.77

21.04 да16.00

12.00-12.45

Фізічная ккультура і здароўе

Элементы спартыўных гульняў. Падкідванне і лоўля мяча дзвюмя рукамі з адскока ад падлогі.

 

 

 

 22.04 да 16.00

21.04 ВТОРНИК

 

9.00-9.45

Русский язык

Родственные слова

Ст. 64 – 69 (учебник)

Упр, 97,101,102,104 (устно); 98,100,103 (письменно)

Упр. 108

23.04 до 16.00

10.00-10.45

Русская литература

С. Дрожжин. “Всё зазеленело…”, Г. Скребицкий. “Жаворонок”

Ст. 67 – 69 (учебник)

Ответить  на вопросы, с. 68, 71

Выразительное чтение стихотворения “Всё зазеленело”, подготовить графическую иллюстрацию к рассказу “Жаворонок”

23.04 до 16.00

11.00-11.45

Матэматыка

Адніманне двухзначных лікаў ад 100

С. 78-79 (падручнік)

№2,4,5,6 (вусна); №1,3,7 (пісьмова)

№ 8

21.04 да 16.00

12.00-12.45

АБЖ

Бяспека каля вадаёмаў вясной і летам

 

 

 

 

13.00 -13.45

Выяўленчае мастацтва

Мадэляванне з гтовых формаў прыроднага матэрыялу па ўласнай задуме

 

Шматфігурная кампазіцыя

 

29.04 да 16.0

 

22.04.     СРЕДА

 

 

9.00-9.45

Літаратурнае чытанне

Н.Маеўская “Як Галінка прачнулася”

Ст.85-94(падручнік)

Ст.85-91прачытаць,адказаць на пытанні ст.91

Ст.91-94 адказаць на пытанні

28.04 да 21.00

10.00-10.45

Баларуская мова

Словы,блізкія па значэнню

Ст.60-63 падручніка

Практ.99,103

Вусна,практ.100,101-пісьмова

Практ.104

28.04 да21.00

11.00-11.45

Матэматыка

Праверка складання

Ст.80-81

Аналіз,пошук і рашэнне задач №2,5,7 .№1,8 пісьмова

№9 ст.81

23.04.да16.00

12.00-12.45

Гадзіна здароўя і спорту

Скачкі.Скачкі  “па кочках”,перакросныя скачкі,скачкі праз скакалку.

 

 

 

 

23.04- четверг

 

 

9.00-9.45

Русская литература

Н.Сладков “Зимние долги”

Ст.71-75 учебника

Ст.71 –читайте правильно.Чтение текста сказки.

Стр.75 отетить на вопросы

27.04 до16.00

10.00-10.45

Русский язык

Родственные слова

Ст.70-74 учебник

Упр, 109,110 (устно); 112,113(письменно)

Упр.114

27.04 до16.00

11.00-11.45

Матэматыка

Праверка аднімання

Ст.82-83(падручнік)

Аналіз,пошук і рашэнне задач №2,4,6.№1,7 пісьмова

№ 9 ст. 83

23.04. да 16.00

24.04- ПЯТНИЦА

 

 

 

9.00-9.45

Чалавек і свет

Ачова жывёл

Ст.110-114(падручнік),ст.188-193(Кніга для чытання)

Ст.111-праца з тэкстам,ст,112 работа па  малюнках,

Чытанне тэксту артыкула

Ст.114,адказаць на пытанні

25.04.да21.00

10.00-10.45

Русский язык

Корень слова. Однокоренные слова.

Т.на печатной основе

Упр.206,208,211,212,213-письменно;упр.204,207,210-устно

Упр.214

25.04.до 21.00

 

 

Ещё в этом разделе