3 класс

Предмет Задание

Беларуская мова

с.91;  96 правіла, практ 158, 168 (пісьмова)

Русский язык:

с.63; 66; 69-70 правила прочитать. Упр 114 письменно, 124 Устно разобрать).
Матэматыка: 

с. 74-89. Разабраць правілы складання і аднімання ў слупок.

№ 1 на кожнай старонцы рашыць па два прыклады.

 Чалавек і свет с. 52-54, с. 54-56 заданні ў сшытку на друкаванай аснове.
Русское чтение:

с.90-91; 92-93; (выучить стихотворение наизусть на выбор)

с. 94-95 читать, отвечать на вопросы.

Беларускае чытанне: Верш “Буду настаўнікам на памяць” с.54-55 с. 62-64 прачытць, адказаць на пытанні.
Ещё в этом разделе