9 класс

Математика

Абагульненне ведаў па тэме

"Правільныя мнагавугольнікі"

 

 1. Унутранны вугал правільнага васьмівугольніка роўны:

а) 1200;          б) 1350;          в) 1400;          г) 1600.

 1. Дадзены правільны трохвугольнік, вышыня якога роўна 12 см. Знайдзіце радыус акружнасці, апісанай каля трохвугольніка.

а) 3см;          б) 8см;          в)  см;          г) 3 см.

 1. Даўжыня акружнасці, апісанай каля правільнага шасцівугольніка, роўная 12π см. Знайдзіце плошчу шасцівугольніка.
 2. Унутраны вугал правільнага n-вугольніка роўны 1400, а старана роўная 8 см. знайдзіце перыметр n-вугольніка.
 3. У правільны трохвугольнік з перыметрам, роўным 9см, упісана акружнасць, каля якаой апісаны квадрат. Знайдзіце плошчу той часткі квадрата, якая не ляжыць унутры акружнасці.

География

Параграф

Тэма

Заданні

§42

“Геаграфія транспарту”

1. Прачытаць параграф.

2. Запісаць тэму.

3. Запісаць паняцці “транспартная сетка”, “транспартны вузел”.

4. Запоўніць табліцу ў сшытку (стр. 206)

5. Вусна адказаць на пытанні пасля параграфа

§43

“Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь”

1. Прачытаць параграф.

2. Запісаць тэму.

3. Запісаць паняцці “знешнегандлевы баланс”, “інвестыцыя”, “сумеснае прадпрыемтсва”, “свабодная эканамічная зона”

4. Выканаць практычную работу №8

Трудовое обучение (технический)

Ремонт мебели.

Физическая культура и здоровье

 1. Футбол. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением скорости направления.
 2. Футбол. Обманные движения с торможением и сменой направления движения.

Биология

Параграф

Тэма

Заданні

§38

“Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці”

1. Прачытаць параграф.

2. Запісаць тэму.

3. Пісьмова адказаць на пытанні 1, 4, 5.

4. Замаляваць будову зуба чалавека.

§39

“Страваванне ў страўніку і кішэчніку. Рэгуляцыя стрававання”

1. Прачытаць параграф.

2. Запісаць тэму.

3. Зрабіць табліцу ў сшытку (пр 1)

§40-41

“Будова мочавыдзяляльная сістэмы”. “Будова нефрона. Утварэнне мачы”

1. Прачытаць параграфы.

2. Запісаць тэму.

3. Замаляваць малюнак 79 (ст. 163)

4. Запісаць працэс утварэнная мачы.

5. Замаляваць будову нефрона.

6. Адказаць на пытанні пасля параграфа.

 

Таблица к параграфу 39

Заболевание

Признаки заболевания

Профилактика

Ботулизм

 

 

Сальмонеллез

 

 

Холера

 

 

Отравление свинцом, цинком, медью или мышьяком

 

 

Отравление ядовитыми грибами

 

 

Отравление ядовитыми растениями

 

 

Химия

Прачытаць: §43 - 46

Запісаць:

1) Рад актыўнасці металаў на старонке 201;

2) Паняцце «карозія» (старонка 213)

 • Выканаць наступныя заданні:
 • 43 (4, 8), §44 (3,7,8), §45 (2, 5, 8), §46 (5, 7).

История

Прачытайце §15 і выканайце заданні

 

 1. Суаднясіце дату і падзею:

1) 1946 – 1949 гг.;                  а) “Культурная рэвалюцыя”

2) 1 кастрычніка 1949 гг.;     б) смерць мао Цзэдуна

3) 1958 – 1960 гг.;                  в) грамадзянская вайна

4) 1966 – 1976 гг.;                  г) далучэнне Ганконка да Кітая

5) 9 верасня 1976 гг.;             д) “вялікі скачок”

6) 1 ліпеня 1997 гг.                е) стварэнне КНР

 

 1. Ахарактарызуйце палітыку “вялікага скачка” адказаўшы на пытанні:
 2. У якія гады праводзілася?_____________________________________
 3. Якую мэту праследавала?_____________________________________
 4. Якія мерапрыемствы ўключала? ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. Запоўніце табліцу “дасягненні навукі і культуры Кітая”

 

Навука

 

 

Літаратура

 

 

Жывапіс

 

 

Тэатр

 

 

Кіно

 

 

 

 

 

Русский язык и литература

Русский язык

 1. Выучить правила пар. 34,35
 2. Выполнить упражнения 320, 326

 

Русская литература

Прочитать А. Азимов «Двухсотлетний человек»

 

Ещё в этом разделе